گل یخ موزیک پاپ را در آن زمان دگرگون کرد. در زمانی که موسیقی پاپ سیر نزولی طی می کرد حضور کوروش طلوع د وباره ای بود – خوانند گان دیگری هم بود ند اما نه در این حد.

    او تنها خودش آهنگ هایش را تنظیم می کند و این کار را با توجه به شناختی که از آهنگسازی و فولکلور دارد انجام می دهد.  البته کسی مثل او که سری در سرها داشت ترجیح می د اد که کارهایش را خودش آرانژه کند و کسی بهتر از خودش نمی توانست این ملودی ها را تنظیم کند.  خوانندگانی مثل عارف و ویگن، باشناختی که از کوروش پیدا کردند،  با او برای ساخت آهنگ هایشان به توافق رسیدند.