تقديم به سلطان پاپ و پدر راك ايران , استاد مسلم موسيقي كشور عزيزمان , استاد كورش يغمايي

به نام خدا
استاد کورش يغمايی خواننده و آهنگسازی است نوآور و صاحب سبک . موسيقی کورش سرشار از لطافت و زيبايی و برگرفته از زيبايی های طبيعت است . اين شيوه آهنگسازی بيانگر روحيه ی لطيف و حساس اين هنرمند را است . از ويژگيهای آهنگسازی ايشان بکارگيری صداهای طبعيعت همچون صدای شرشر آب ريزش باران ’صدای گوسفندان در حال چرا ’صدای نی چوپان ’صدای رعــد و برق آسمان ’ باد و طوفان و ... است كه استاد اين ظرايف را با مهارت تمام در اكثر آثارشان قرار داده اند.

و ديگر بكارگيری سازهای سنتی ايران در آثارشان است . تلفيق سازهای سنتی ايران باسازهای غربی آن هم در سبك راك و پاپ كار بسيار مشكل و پيچيده ای است كه احتياج به يك پشتوانه قوی و غنی هنری و علمی و همچنين آشنايی عميق با فرهنگ و موسيقی ايران دارد كه ايشان با درك و درايت بالای خويش اين تلفيق را به طور صحيح و استاندارد به انجام رسانيده است.

از نمونه آثار تلفيقی ايشان می توان به آلبومهای : ديار‌’سيب نقره ای ’ماه و پلنگ و تفنگ دسته نقره اشاره كرد . يکی ديگر از ويژگيهای آهنگسازی کورش علاقه به موسيقی فولکلوراست . فولکلورفرهنگ عاميانه و قديمی مردم است ه در اين آلبوم به شيوه ای صورت گرفته كه تا حد امكان سازها و تكنيك تنظيم بين المللی در خدمت ملوديهای محلی ايران قرار گيرد به طوری كه سازهای ايرانی نقش ملوديك و اساسی خود را حفظ كرده اند .

در آلبومهای سيب نقره ای و ماه و پلنگ نيز با بكار گيری ساز عرفانی دف كه برای اولين بار با اركستر سازهای غربی تصنيف شده است حال و هوايی پاك و عرفانی را به اين اجراها بخشيده است.

به طور كلی آهنگسازی كورش تلفيقی از زيبايی "موسيقی" فلسفه و عرفان است كه شنونده را به تفكر وا می دارد . ايشان در آثارشان از اشعار شاعرانی استفاده می كنند كه شعرشان جنبه های فلسفی و عرفانی داشته باشد مانند: حافظ  سعدی  مشفق كاشانی  حسين منزوی ’ نوذر پرنگ و ...

استاد كورش يغمايی با شناخت صحيح از تكنيكهای آهنگسازی موسيقی سنتی ايران و موسيقی راك و پاپ وهمچنين با درك و درايت بالا و قريحه ی آهنگسازی قوی و فوق العاده شان سبك جديدی ازتلفيق موسيقی ايران و موسيقی راك و پاپ را در عرصه بين المللی بنيان گذاری كرده است و بدين ترتيب كورش يغمايی صاحب نام ويژه ای در نزد شنوندگان موسيقی در سراسر جهان می باشد.

رضا صادقي

بهزاد صادقي: مدير وبلاگ و وبسايت دوستداران خانواده يغمايي
رضا صادقي: مدير هنري وبلاگ و وبسايت دوستداران خانواده يغمايي
زهره صادقي: مدير ادبي وبلاگ و وبسايت دوستداران خانواده يغمايي