کورش یغمایی، موزیسین تکرار نشدنی سرزمین آریا، که ققنوس وار پس از هر خاموشی آوائی دلنشین تر از پیش سرمی دهد و همگان رابه تحسین اسطوره ای زنده وا می دارد. اسطوره ای ایرانی.  برای ققنوس ترانه. 
 

واسه ققنوس ترانه، خواب صد ساله حرومه
سرمی ده هوارهوارو، رقص بی صداکد ومه
نفسش گرمی قلبا، توی این پائیز سرده
اگه حتی توی قلبش ، گل یخ جوونه کرده
جوونیش رفت و صداش رفت ، ولی بازم بر می گرده
مث ققنوس تو قصه ، آتیش ودیوونه کرده
نغمه های تازه داره ، واسه آرایش خورشید
سیب نقره ای ماه و ، می شه تو صدای اون دید
اون مثل ماه بلنده ، بقیه مثل پلنگن
باتفنگ دسته تقره ، نمی شه باهاش بجنگن
اگه ققنوس باز بخونه ، می ریزه رو شب جواهر

                                                 یه پرنده مهاجر

حالا چند وقتیه رفته ، دلمون تنگ صداشه

                                                 مثل کابوسه ، نباشه

دور آتیش ترانه ، هممون با هم نشستیم
واسه ققنوس ترانه ، حلقه عاشقی بستیم

 

                              به بخشی از ترانه در news  گوش کنید