به نام خالق هنر

شعر رو با فردوسی شناختم وخیام ، با حافظ و سعدی و.....
ترانه رو با جنتی عطائی شناختم وسرفراز، با شهیار قنبری و......

بهترین کارای تاریخ موسیقی پاپ ما تو استود یوی شخصی خونة جمع و جور و دنج کوروش ساخته شده و می شه ، حالا می خواد طبق معمول ممنوع الکار باشه یا نه ، مجوز داشته باشه یا نه ، مهم اینه که گنجینة موسیقی پاپ ایران زمین تو اتاق کار کوچیک خونة ققنوسه. من که دوسش دارم ، البته به این دوست داشتن افتخار ابدی همکاری با کورش یغمائی رو هم اضافه کنید ( دل همة ترانه سراهای دنیا بسوزه )

                                   استاد یک د نیا ممنون .

حالا: می دونید چرا به استاد می گم ققنوس ؟  ققنوس به یه پرندة افسانه ای می گن که یکی می گه هر صد سال، یکی هم می گه هر هزار سال یه بار هیزم جمع می کنه و بالهاشو به هم می زنه و با اون جرقه هائی که از هر بالش می ریزه هیزم ها رو آتیش می زنه تا از خاکستری که بعد از خاموش شد ن آتیش باقی می مونه یه ققنوس قشنگتر و خوش صداتر از پرندة قبلی متولد بشه که مثل اون قبلی یه منقاری با صد تا ، شایدم هزار تا سوراخ داره که از هر کدومش یه نوای خیلی خوشگل به گوش می رسه .

                                   حالا حکایت استاد ما هم همینه..

هر آلبوم و هر آهنگ جد یدی که آماده می کنه از قبلی قشنگتره  و این در حالیه که آهنگای قد یمیشم لنگه ندارن،

از گل یخ و خار وپرندة مهاجر بگیرین تا تفنگ دسته تقره ،  می گین نه ؟  ( ملک جمشید ) و گوش بدین. وقتی

که رفتین به سه چار هزار سال قبل ،  د یگه ( یادم تو را فراموش)  فراموشتو ن نمی شه .

با خیال راحت جناغ بشکنین و شرط ببند ین .

 

راستی :

با ساز صدایم کن  ، با زخمة رویائی

عطر گل یخ افشان ، هر بار که می آئی

 

جز عشق مگو با من ، هر لحظه و هرجائی

آرام قدم می زن ،  تا نزد دل مائی

                                                      چون کرده د لم خلوت  ،  با کورش یغمائی

هر بار که د یدی تو ، بشکست دل سازی

یاسوخته در آتش ، ققنوس خوش آ وازی

 

اند وه مخور هرگز ،  در غیبت زیبائی

آرام تو نجوا کن ،  سر کن به هر آ وائی

                                                     آواز نمی میرد  ،   با کورش یغمائی  

ققنوس در افسانه ،  محبوس نمی ماند

چون کورش یغمائی ،  می خواند و می خواند

 

در آتش ققنوسی ،  بر پا شده غوغائی

افسانه حقیقت شد ،  بر گنبد مینائی

                                                     ققنوس شده تعبیر ،  با کورش یغمائی